Zajęcia przyrodnicze także polecane są dla wszystkich, nawet dla osób, które nie są dobre z przedmiotów takich jak biologia, geografia czy chemia.

Zajecia przyrodnicze

Część zajęć polega na wytłumaczeniu niektórych praw przyrody, także osobom, którym są one obce. Następnie skupiamy się na uczeniem osób, których wiedza nieco wykracza poza wiedzę innych. Chcemy, aby takie osoby nie czuły się zaniedbywane, żeby nie czuły, że poprzez udział w zajęciach przestają się rozwijać. Mamy nadzieję, że nasze zajęcia przyrodnicze będą tak ciekawe, że będą do nas przychodzili różni uczniowie, na praktycznie każdym poziomie zaawansowania . Podczas zajęć nie tylko przedstawiamy wiedzę teoretyczną, ale pokazujemy wszystko na przykładach. Korzystamy z nowoczesnej technologii, wyświetlamy prezentacje i filmy, przeprowadzamy bezpieczne eksperymenty. Nasi uczniowie nie potrzebują skomplikowanych narzędzi czy innych sprzętów, wszystkie potrzebne narzędzia znajdują się w pracowni. Chcemy zachęcić uczniów otaczającą nas przyrodą, więc organizujemy wycieczki. Poznajemy nie tylko otaczającą nas okolicę, ale także oddalone o wiele kilometrów miejsca, gdzie jest inna roślinność, inne ukształtowanie terenu i tak dalej. Staramy się uzyskać dofinansowania na nasze wycieczki, ponieważ nie chcemy, aby nasi uczniowie musieli wydawać całe swoje kieszonkowe na nasze kółko. Podczas wycieczek zawsze największy nacisk kładzie się na lepsze poznanie danego regionu pod względem jego cech przyrodniczych. Miejsca, w które zabieramy uczestników zajęć, zapierają dech w piersiach.

Artykuł dzięki: